XQ AVOCATS
  XQ AVOCATS          

房地产税的减免条件

法国房地产税的减免条件

 

读者 : 法国2023年大大提高了房地产税率。请问有哪些减免措施?

 

新桥律师 :

 

2023年财政法案对房地产税进行了多项调整,尤其是对老年人或残疾人的免税条件进行了扩大。以下是2023年的不动产税减免的规定。

不动产税是一种地方税,每年都要在当年11日之前由所有者支付。房地产税适用于公寓、房屋、车库或土地(建筑物不动产税,TFPB)。税款在在十月份支付。

2023年财政法案规定了对主要住所的房地产税的上限做了规定,并设置了多种免税措施。

 

住宅的免税条件

 

接受政府救济的人群

 • ASI(额外残疾津贴)的受益人,不受任何收入条件限制;
 • Aspa(老年人社会援助金,以前称为最低养老金)的受益人,不受任何收入条件限制;
 • 年龄超过75岁的人,有收入条件限制(他们还可以免除第二住所的不动产税);
 • AAH(成年残疾人津贴)的受益人,有收入条件限制。

注意:已婚夫妇,年龄或残疾只需由其中一方满足条件。此时,住房必须是年老或残疾人的个人财产,或者是夫妇的共有财产。

 

低收入人群

不超过以下收入者可享受免税。收入条件取决于前一年的申报,该收入必须低于上限。在超过上限的情况下,业主仍可在两年内享受免税。

收入上限取决于家庭纳税人口。2023年的上限等于:

 • 一个纳税人口的收入不超过11,885欧元;
 • 未成年人作为半个纳税人口的收入不超过3,174欧元。

享受不动产税和住宅税减免无需办理任何手续,只需满足条件即可。

 

高龄人群 

在征税年度的11日年满65岁但不满75岁者,只要符合免税的收入条件,可以自动获得100欧元的不动产税减免。这一减免将由税务部门自动执行。

 

中等收入人群

中等收入人群可享受不动产税不超过家庭收入50%的上限。

享受房地产税上限的条件是:

 • 无交纳不动产富人税IFI的义务;
 • 个人纳税份额不超过27947欧元(半个纳税人份额不超过6530欧元,其他为5,140欧元)。

空置房屋的免税条件 

 • 空置并非业主自愿;
 • 空置期持续3个月以上;
 • 空置涉及整栋建筑物,或者可以单独出租或单独开发的部分。

 

新房

新房或购买VEFA楼花的未完工建筑在两年内免征房地产产税。

 

 

Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

Comment nous joindre                    联系方式

新桥律师事务所

XQ AVOCATS

地址 1 PLACE BOIELDIEU

                75002 PARIS    

地铁 Métro

Richelieu - Drouot

(Ligne 8 ou 9 )

Sortie 7 ou  

Quatre-Septembre (ligne 3)

办公室

01 42 96 42 71

乔京律师

06 15 13 03 00

传真 01 42 96 23 92

电邮

qiaojing.avocats@gmail.com

网址

www.qiaojingavocats.fr                   

       ▂▄▆▄▂