XQ AVOCATS
  XQ AVOCATS          

工商企业免税

问:我们是一家中资工商企业,正准备落户法国。请问法国对于外资企业有哪些扶持和优惠措施?

 

答:法国对于外资企业和本国企业采取一视同仁的政策。这意味着除了一些签证和居留方面的简化外,外资企业不能享受任何特殊待遇。与此同时,适用于法国企业的优惠措施同样适用于外资企业。因此,我们只能把可能对在法国的外资企业有用的一些优惠政策列举如下:

 

科研活动退税

 

企业的科研投资退税额可从公司所得税中扣除。

 

如果公司所得税低于退税额,税务局将在三年后以现金退还。退税额为科研支出的30%,但上限为1亿欧元。超过部分按5%退税。新申请企业第一年可享受50%的退税,第二年为40%。退税的领域为基础研究,应用研究和实验,如对产品,生产工艺,设备和流程进行创新或实质性改进等。 科研开支包括:

- 直接用于科研的不动产和设备;

- 科研人员工资;

- 为科研申请或支付的专利费;

- 标准化费用;

- 科技追踪。

 

家庭安置退税

 

税务总则第244-4F条规定,企业员工安置家庭的开支可享受25%的退税(设立托儿所,对产假父母进行培训及假期工资等)。每个企业的上限为每年50万欧元,从公司所得税中抵扣。在公司所得税低于退税金额时,多交的税款将退还企业。自20091月,企业设立托儿所和婴儿室的开支的退税额上升为50%。但自2010年后,退税仅限于3岁以下婴儿设施和保姆费。

 

培训退税

税务总则第244-4P条规定,员工前10个小时的培训支出可享受25%的退税,上限为每小时75欧元。每个企业两年退税总计不得超过5000欧元(2008122日部长通函)。

 

地区税收优惠措施

 

在某些地区创建新企业可在两年中完全免交公司所得税。企业自第三年起减税额分别为75%50%25%,即所谓“三减两免”政策。但减税上限为22.5万欧元。此外,相关企业还可在两年免交地产税。享受减税的企业必须开辟新业务,其他公司在申请企业的持股比例应小于50%

 

科研经费超过15%的年轻企业可在8年内部分免交企业所得税和地产税。其三年内的减税额上限为10万欧元。年轻的创新企业的科研人员工资可在8年内免征雇主社保分摊金。以上优惠措施仅限于中小企业(员工人数少于250人,销售额低于4000万欧元,或资产总额低于2700万欧元。其多数股东为自然人或中小企业)。

 

公司总部或物流中心的免税措施

 

正如其他欧盟国家那样,在法国,专门从事管理、行政和协调的公司总部以及从事包装、贴标签和发送货物的物流中心也可享受特殊的免税措施。上述服务只能向本集团企业提供。利润率根据事先和税务部门商定的协议执行,以避免税务稽查日后提出质疑。一般来说,该利润率在6-10%之间。

 

最后,上述机构向其外派人员支付的工资可完全或部分地免交个人所得税。有条件享受免税的企业应向税务机构大企业部(Direction des Grandes Entreprises)提出申请。

 

 

Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

Comment nous joindre                    联系方式

新桥律师事务所

XQ AVOCATS

地址 1 PLACE BOIELDIEU

                75002 PARIS    

地铁 Métro

Richelieu - Drouot

(Ligne 8 ou 9 )

Sortie 7 ou  

Quatre-Septembre (ligne 3)

办公室

01 42 96 42 71

乔京律师

06 15 13 03 00

传真 01 42 96 23 92

电邮

qiaojing.avocats@gmail.com

网址

www.qiaojingavocats.fr                   

       ▂▄▆▄▂