XQ AVOCATS
  XQ AVOCATS          

家具租约

如何签订带家具租约

读者:我是学生,在巴黎找到一处住房。房东要求带家具出租。请问此类租约有哪些特殊规定?租约包括哪些内容?如何解除租约?押金和物业费又如何计算?

新桥律师:

带家具租约取决于房东和房客双方的协议,但租约必须能让房客有基本的生活设施(桌椅,床和厨具等)。如出租房屋为房客的主要住所,双方还必须签署至少一年的租约。若房客是学生,则租约不得少于9个月。

一年后,租约自动按原有条件延长一年,以此类推,直至一方提出解约为止。租约不满一年时,如房客决定提前解除租约,他应按原有租约的规定付清租约期限规定的全部租金和杂费。但该规定不适用于作为主要住房的房客。后者只需提前一个月通知房东即可解除租约而不必支付剩余期限的费用。

房东若需要提出解除租约或对租约进行修改,他应提前3个月以双挂号信通知房客。

房东中应在信中说明停止租约的理由。一般来说,只有收回自住、出售,特别是拖欠房租或违反租约才能终止租约。一年以上的租约,房客无需等到租约到期,而只须提前一个月通知房东解除租约。在未签书面租约的情况下也是如此 (建筑和居住法典第632-1)

关于物业费的确定,既可以是承包,也可以是实际开支。两者都可以根据实际情况进行调整。押金一般为一个月的房租。

在签署租约前,根据上述法典第L.134-3-1条,除季节性租约或农村租约外,房东应向房客提供能耗鉴定。
为了确认家具设施的状况。双方应签订现场状况鉴定。未签署现场鉴定表明交房时房屋和设施的状况良好。

房东应保证出租的住房没有质量问题。重大维修工程由房东负责,以保证房客平安地使用住房。

房客应爱护住房家具并支付房租。

但此类租约对房东较为有利的是,他可以要求提高租金,特别是当房东对房客不满时。这时,房客如拒绝提高房租,必须起诉法庭,并证明提高房租的不合理性。对不愿续约的房东,房客可调查下一个房客的情况。如果下一个房客和他本人出租条件相似,房客便可告房东以虚假理由终止租约,甚至提出损失赔偿。

租约签订的律师费或公证人费一般由房东和房客分担(198976日法律第3)。但租房合同的登记费由房客承担。

租约中需要注明的事项为:

  • 房东和房客的姓名、地址
  • 房租生效日期
  • 租房期限
  • 房屋描述 (停车场、地窖、院子等)
  • 房屋用途(居住、职业用途等)
  • 房客独立使用面积(如游泳池)
  • 房租的数额,支付方式和房租调整方式
  • 押金数额

 

新桥律师事务所地址:Cabinet d’avocats JING QIAO, 1 Place Boieldieu 75002 Paris 

地铁站 : Richelieu-Drouot 8号和9号线)或 4 Septembre (3号线)

电话 : 01 42 96 42 71  移动:06 15 13 03 00

Mail : qiaojing.avocats@gmail.com

 

 

 

 

 

Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

Comment nous joindre                    联系方式

新桥律师事务所

XQ AVOCATS

地址 1 PLACE BOIELDIEU

                75002 PARIS    

地铁 Métro

Richelieu - Drouot

(Ligne 8 ou 9 )

Sortie 7 ou  

Quatre-Septembre (ligne 3)

办公室

01 42 96 42 71

乔京律师

06 15 13 03 00

传真 01 42 96 23 92

电邮

qiaojing.avocats@gmail.com

网址

www.qiaojingavocats.fr                   

       ▂▄▆▄▂